De Spirituele Adressenlijst Twente staat niet meer op deze site.
Op www.twentsespiritueleagenda.nl kunt U informatie vinden over spirituele activiteiten en organisaties in Twente.